Αποτελέσματα τελευταίων εκλογών

Οι τελευταίες εκλογές του Συλλόγου πραγματοποιήθηκαν στις 15-16/12/2021. Στις εκλογές συμμετείχαν οι συνδυασμοί της Ανεξάρτητης Αριστερής Συσπείρωσης Μεταπτυχιακών ΕΜΠ (ΑΑΣΜΕ) και τις Πανεπιστημονικής Κίνησης Συνεργασίας (ΠΚΣ). Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών οι συνδυασμοί που εξέλεξαν μέλη στο 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο είναι η ΠΚΣ με 4 έδρες (4 τακτικά μέλη – 4 αναπληρωματικά μέλη) και η ΑΑΣΜΕ με 3 έδρες (3 τακτικά μέλη – 3 αναπληρωματικά μέλη).