Ιανουάριος 2023

Ο Σύλλογος των Υποψηφίων Διδακτόρων του ΕΜΠ καταδικάζει το γεγονός ότι εκκρεμεί η υπογραφή των συμβάσεων μας για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο του 2023. Πέρα από τα εργαστήρια, τις ασκήσεις […]

Χαιρετίζουμε τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους ΥΔ του ΕΜΠ που πέτυχαν μια σημαντική νίκη ενάντια στην εφαρμογή του νέου νόμου-πλαίσιο της ΝΔ με την ακύρωση των ηλεκτρονικών διαβλητών […]