Μάρτιος 2024

Η πλειοψηφία μίλησε. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια! Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε έχει ήδη απορριφθεί. Η πλειοψηφία μίλησε! Οι φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι εργαζόμενοι στα Πανεπιστήμια βρισκόμαστε στους δρόμους για […]

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΔΕΠ ΤΗΣ COSCO Για ακόμα μια φορά σέρνουν τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και πρόεδρο του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ της Cosco στα δικαστήρια. Συγκεκριμένα την […]