15 Μαρτίου 2022

Στη Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας στις 9/3/2022 αποφασίστηκε το Πλαίσιο της Πανεπιστημονικής ΚΣ με ορισμένες προσθήκες, που προτάθηκαν από συναδέλφους κατά τη συζήτηση. Η απόφαση παρατίθεται παρακάτω. Απόφαση της […]