Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (Υ/Δ) ΕΜΠ για το επικουρικό έργο μέσω προγραμμάτων «απόκτησης διδακτικής εμπειρίας

Η κατάσταση σχετικά με το επικουρικό διδακτικό έργο στο ίδρυμα είναι εν πολλοίς γνωστή σε όλους μας. Τα τεράστια κενά σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό καλύπτονται σε μεγάλο μέρος μέσω της παροχής επικουρικού διδακτικού έργου από τους υποψήφιους διδάκτορες του ιδρύματος. Στο σημερινό καθεστώς έρχεται να προστεθεί η παροχή επικουρικού έργου μέσω των προγραμμάτων απόκτησης διδακτικής εμπειρίας, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ και προβλέπουν κάλυψη 160 ωρών επικουρικού διδακτικού έργου σε προπτυχιακά μαθήματα. Ενώ η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου αναγνωρίζεται στοιχειωδώς ως εργασία μέσω των συμβάσεων έργου, στην προκειμένη περίπτωση οι ώρες διδασκαλίας θα αποζημιωθούν μέσω υποτροφίας. Αυτό το καθεστώς εργασίας δεν κατοχυρώνει τις ώρες του επικουρικού διδακτικού έργου, ενώ εξακολουθούν να ισχύουν και όλες οι παθογένειες που υπάρχουν και στο ισχύον καθεστώς του επικουρικού, που χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των 8 ευρώ μικτά ή η απουσία αποζημίωσης και ασφάλισης για τον χρόνο προετοιμασίας των εργαστηριακών ασκήσεων, των ασκήσεων για την τάξη και των εργασιών και της υποστήριξης διπλωματικών εργασιών, συχνά άσχετων με το αντικείμενο της διατριβής μας. 

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις άλλωστε, που στο ίδιο το ΕΜΠ γίνεται κατάχρηση των συμβάσεων επικουρικού έργου και οι ΥΔ αναλαμβάνουν μέχρι και αυτοδύναμη διδασκαλία, χωρίς φυσικά αυτό να αμείβεται και να αναγνωρίζεται. Είναι γεγονός, επίσης, ότι πολλοί ΥΔ, που παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο, είναι απλήρωτοι και εκτός σύμβασης, ενώ οι πραγματικές ώρες, που αφιερώνουν για το επικουρικό διδακτικό έργο δεν ανταποκρίνονται στις ώρες που προδιαγράφονται από τις συμβάσεις και δεν καταγράφονται πουθενά. Μπορεί κάποιος να φανταστεί, λοιπόν, τι δύναται να συμβεί με το καθεστώς της υποτροφίας. Το ΕΜΠ επικαλείται ότι η ανταποδοτική υποτροφία μπορεί να αποζημιώσει συμπληρωματικά τον υποψήφιο διδάκτορα για κάποιο μάθημα που παρέχει ήδη επικουρικό έργο. Με αυτόν το τρόπο «χρυσώνει το χάπι» στους υποψήφιους διδάκτορες ούτως ώστε να παρέχουν επικουρικό έργο σε περισσότερα μαθήματα (τουλάχιστον 2) για να αυξηθεί κατά μέσο όρο το ωρομίσθιο τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σχολιαστεί το αντιπαράδειγμα της σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, η οποία είναι η μοναδική στο ΕΜΠ, που επέλεξε να μην συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα ισχυριζόμενη ότι οι ανάγκες της καλύπτονται από το «κανονικό» επικουρικό και χαρακτηρίζοντας παράνομη την πρόταση του εκπροσώπου του συλλόγου για συμμετοχή στο πρόγραμμα χωρίς την απαίτηση παροχής επιπλέον ωρών επικουρικού, για την κάλυψη των χρωστούμενων στους ΥΔ από τις ελλιπείς σε διάρκεια συμβάσεις του επικουρικού των προηγούμενων ετών και από την συστηματική παροχή επικουρικού διδακτικού έργου πέραν των προβλεπόμενων στις συμβάσεις ωρών.  

Ως Σύλλογος ΥΔ ΕΜΠ θεωρούμε ότι οι ανταποδοτικές υποτροφίες έρχονται να παγιώσουν και να επεκτείνουν το καθεστώς του επικουρικού διδακτικού έργου για την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, που δημιουργούνται στα ιδρύματα, λόγω της αυξανόμενης υποχρηματοδότησής τους, με φθηνούς εργαζόμενους, αντί να γίνονται προσλήψεις μόνιμου διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ιδρυμάτων δεν μπορούν να καλύπτονται με πρόσθετο επικουρικό διδακτικό έργο και υποτροφίες-χαρτζιλίκι σε Υποψήφιους Διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι πάγια η θέση μας για κατάργηση του σημερινού «επικουρικού διδακτικού έργου»,. του θεσμού του «πανεπιστημιακού υποτρόφου» καθώς και των σημερινών «προγραμμάτων απόκτησης διδακτικής εμπειρίας».Αντί για αυτά, θα πρέπει να γίνουν άμεσα προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικό. 

Ως την οριστική κατάργηση του επικουρικού έργου ζητάμε αξιοπρεπείς αμοιβές με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, όπως αρμόζει σε διδασκαλία ή εργαστηριακή επίβλεψη πανεπιστημιακού επιπέδου. 

Διεκδικούμε: 

 • Κατάργηση των προγραμμάτων απόκτησης διδακτικής εμπειρίας που απασχολούν ανασφάλιστους συναδέλφους μέσω υποτροφίας! Το επικουρικό διδακτικό έργο είναι εργασία. 
 • Το κονδύλι που αντιστοιχεί στις ανταποδοτικές υποτροφίες να δοθεί ως ενίσχυση/αποζημίωση στους ΥΔ χωρίς την πρόσθετη απαίτηση για την κάλυψη τουλάχιστον 160 ωρών διδασκαλίας! 
 • Καταγραφή και προϋπολογισμό των αναγκών για επικουρικό έργο ανά τομέα σε κάθε σχολή (ποια μαθήματα, πόσες ώρες τη βδομάδα, κονδύλι που απαιτείται για αμοιβές) και επίσημη ανοιχτή προκήρυξη των απαραίτητων θέσεων για βοηθητικό προσωπικό εάν οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτούμενες ώρες. 
 • Αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης για το επικουρικό με βάση τις σημερινές πραγματικές ανάγκες των σχολών. 
 • Ενιαίος κανονισμός παροχής επικουρικού διδακτικού έργου για όλες τις Σχολές του ΕΜΠ. 
 • Προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας για το επικουρικό στην αρχή κάθε έτους, σε όλες τις Σχολές του ΕΜΠ. Έχουμε τεκμηριώσει στη Διοίκηση του ΕΜΠ ότι δεν υπάρχει κανένα νομικό κώλυμα που να επιβάλει υπογραφή αποκλειστικά και μόνο συμβάσεων έργου. 
 • Αναγνώριση του επικουρικού διδακτικού έργου ως διδακτικού έργου, όπως λέει και το όνομα του, ώστε να απαλλάσσονται οι ΥΔ με ΔΠΥ από την καταβολή ΦΠΑ για αυτό. 
 • Αναγνώρισή του επικουρικού διδακτικού έργου ως διδακτική προϋπηρεσία. 
 • Να μην απασχοληθεί κανένας ΥΔ χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. 
 • Αξιοπρεπείς αμοιβές, όπως αρμόζει σε διδασκαλία ή εργαστηριακή επίβλεψη πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρίς προϋποθέσεις για περισσότερες ώρες επικούρησης. Η απασχόληση με ωρομίσθιο 8€ μικτά είναι κοροϊδία προς τους νέους επιστήμονες. Οποιοδήποτε ωρομίσθιο κάτω από τα 20€ καθαρά, δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα και εκθέτει το Ίδρυμα. Άλλωστε υπάρχει παλαιότερη απόφαση συγκλήτου που ορίζει ότι για κάθε ώρα εργαστηρίου πρέπει να πληρωνόμαστε 8€ για την προετοιμασία και την εξέταση συν 8€ για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου και επιπλέον άλλα 8€ ανά δύο ώρες επικουρικής εργασίας για κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.  
 • Η παρουσία του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ/ΕΔΙΠ είναι απαραίτητη στο εργαστήριο κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης και στην αίθουσα κατά την διεξαγωγή των ασκήσεων, με στόχο την εκπαίδευση του ΥΔ στην διδασκαλία. Το επικουρικό διδακτικό έργο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αυτοδύναμο. 
 • Εφαρμογή και τήρηση κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας στα εργαστήρια του ΕΜΠ, να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας έναντι του Covid-19, απολύμανση των χώρων και παροχή αναλωσίμων (μάσκες, αντισηπτικά) για τους συναδέλφους και τους φοιτητές. Κανένας εργαζόμενος ή φοιτητής να μην εργάζεται χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση και χωρίς να του παρέχονται τα απαραίτητα μέσα προστασίας. Εκπαίδευση στην αρχή του εξαμήνου, για όσους δεν έχουν εργαστηριακή εμπειρία (πυρασφάλεια, διαχείριση έκτακτων καταστάσεων). Τακτικοί έλεγχοι εγκαταστάσεων και ισότιμη ιατρική παρακολούθηση υπαλλήλων και υποψηφίων διδακτόρων από το Ιατρικό Τμήμα του ΕΜΠ στα πλαίσια προληπτικών μέτρων. 
 • Σε περίπτωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου μέσω τηλεργασίας, οι ώρες της επικούρησης να μην ξεπερνούν τις αντίστοιχες δια ζώσης και να λαμβάνονται υπόψιν, σε όσες περιπτώσεις είναι αναγκαίο, οι επιπλέον ώρες που χρειάζονται για να προσαρμοστεί το εργαστήριο στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.  
 • Να μην εξαναγκάζεται κανένας ΥΔ (υπότροφος ή μη) να παρέχει αμισθί επικουρικό έργου και να μην αποκλείονται οι ΥΔ από αμοιβές επικουρικού έργου σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται για την εργασία τους (μπλοκάκι, υποτροφία, κλπ.)