Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ – Σχετικά με την χρηματοδότηση του ΕΜΠ για την υποστήριξη της συμμετοχής των Υποψηφίων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια

Με έγγραφο της Φοιτητικής Λέσχης ΕΜΠ με ημερομηνία 3/2/2022, που απευθυνόταν προς τις γραμματείες των σχολών, προέκυπτε ότι το ΕΜΠ είχε παγώσει την χρηματοδότηση προς την φοιτητική λέσχη για την υποστήριξη της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια. 

Μετά την ανάδειξη του θέματος από τον σύλλογο στην Πρυτανεία του ΕΜΠ, ενημερωθήκαμε από τον αρμόδιο αντιπρύτανη κ. Σαπουντζάκη ότι θα προτεινόταν τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΕΜΠ, που θα συμπεριελάμβανε χρηματοδότηση 50000€ για την υποστήριξη της συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε επιστημονικά συνέδρια. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η χρηματοδότηση είναι μειωμένη κατά 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, με την αιτιολόγηση ότι τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε απορρόφηση των κονδυλίων,  η οποία όμως προφανώς οφειλόταν στην πανδημία και στον περιορισμό των ταξιδιών και των μετακινήσεων.  

Τελικώς, μέχρι και ακριβώς πριν τις διακοπές του Πάσχα, οι υποψήφιοι διδάκτορες ήμασταν «ξεκρέμαστοι». Ήδη η γραμματεία της ΣΕΜΦΕ δεν δέχτηκε καν το αίτημα συναδέλφου για χρηματοδότηση του συνεδρίου, που θα συμμετείχε στην Κρήτη, με την αιτιολόγηση ότι η τροποποίηση του προϋπολογισμού δεν έχει ακόμα επικυρωθεί, κάτι που επιβεβαίωσε και ο αντιπρύτανης κ. Σαπουντζάκης. 

Αποδεικνύεται, δυστυχώς, εκ νέου, ότι όταν πρόκειται για ζητήματα που αφορούν την υποστήριξη των υποψηφίων διδακτόρων, όπως η συμμετοχή μας σε συνέδρια, ή οι αμοιβές μας για το επικουρικό διδακτικό έργο, η διοίκηση του Πολυτεχνείου κινητοποιείται μόνο μετά από δική μας πίεση και συχνά «σκοντάφτει» σε προβλήματα και διαδικασίες τις οποίες σε μεγάλο βαθμό διαχειρίζεται η ίδια. Π.χ. η χρηματοδότηση της συμμετοχής των ΥΔ σε συνέδρια δεν περιλαμβανόταν στον αρχικό προϋπολογισμό που αποφάσισε το ίδρυμα. Αντίθετα, όταν πρόκειται για την επιχειρηματική λειτουργία του ιδρύματος, για την ίδρυση spin off, που αξιοποιούν ανθρώπους και υποδομές του ΕΜΠ με ελάχιστο «αντίτιμο», δεν υπάρχουν ελλείψεις ή κενά διαστήματα στους προϋπολογισμούς, ούτε καθυστερήσεις. 

Για μια ακόμη φορά πρέπει να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε τα αυτονόητα. 

Ζητάμε άμεσα με εντολή της διοίκησης όλες οι γραμματείες να δέχονται αιτήματα συναδέλφων για χρηματοδότηση της συμμετοχής τους σε επιστημονικά συνέδρια, άσχετα με τον χρόνο έγκρισης των αιτημάτων. Επίσης, απαιτούμε ρητή δέσμευση της διοίκησης, ότι θα καλύψει όλα τα αιτήματα που θα κατατεθούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο έγκρισης της τροποποίησης του προϋπολογισμού του ιδρύματος. 

Η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για την παρουσίαση της έρευνας μας είναι βασικό συστατικό της διδακτορικής μας διατριβής και δεν θα το αφήσουμε έρμαιο των διαθέσεων κανενός.