Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ – Απόσυρση σχεδίου αλλαγής του κανονισμού των υποτροφιών του ΕΛΚΕ

Ο αντιπρύτανης έρευνας κ. Χατζηγεωργίου μας ενημέρωσε προφορικά ότι στην επερχόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΕΜΠ την Τετάρτη 27/7/2022 θα κατατεθεί πρόταση αλλαγής του κανονισμού υποτροφιών του ΕΛΚΕ, που μεταξύ άλλων θα προβλέπει δύο βασικές αλλαγές: 

  1. Οι υποτροφίες του ΕΛΚΕ για διδακτορικές διατριβές θα έχουν μέγιστη διάρκεια 3 αντί για 4 έτη, διατηρώντας τον ίδιο συνολικό προϋπολογισμό και το ποσό ανά ΥΔ, οπότε θα δίνονται κάποιες παραπάνω 3ετείς υποτροφίες 
  2. Θα αυστηροποιηθούν οι κανονισμοί για την ανανέωση των υποτρόφων ανά σχολή 

Όπως αναφέρθηκε στην προφορική ενημέρωση, ο στόχος της πρότασης της επιτροπής είναι να μειωθεί ο αριθμός των υπότροφων ΥΔ, που δεν ολοκληρώνουν την διατριβή τους εντός της τετραετίας, που μπορεί να διαρκέσει σήμερα η υποτροφία του ΕΛΚΕ (30-35% των υποτρόφων μας είπαν), και να αυξηθεί ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων που παίρνουν υποτροφία.  

Μειώνοντας όμως τη μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας σε 3 έτη και με δεδομένα πρώτον ότι τα διδακτορικά των μηχανικών στο ΕΜΠ διαρκούν κατά κανόνα πάνω από 4 έτη και δεύτερον ότι υποτροφίες παίρνουν κυρίως οι ΥΔ που δεν μπορούν να τους στηρίξουν οικονομικά οι σχολές και τα εργαστήρια τους, επί της ουσίας αυξάνεται η πίεση προς τους υπότροφους Υποψήφιους Διδάκτορες να ολοκληρώνουν τη διατριβή τους εντός της τριετίας, διαφορετικά θα κινδυνεύουν να βρίσκονται χωρίς χρηματοδότηση μετά τον 3ο χρόνο εκπόνησης της.  

Εν ολίγοις η επιτροπή αναζητεί τρόπο αύξησης του ρυθμού παραγωγής διδακτορικών στο ίδρυμα και σχεδιάζει να το πετύχει μέσω της εντατικοποίησης των ρυθμών εργασίας και της περαιτέρω φτωχοποίησης των ΥΔ που στηρίζονται στην υποτροφία του ΕΛΚΕ για να εκπονήσουν την διδακτορική διατριβή τους. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που η ακρίβεια και ο πληθωρισμός τσακίζουν κόκκαλα και το πραγματικά επίκαιρο ζήτημα που θα έπρεπε να συζητάει η επιτροπή είναι η αύξηση των αμοιβών και των υποτροφιών των Υποψηφίων Διδακτόρων. 

Καλούμε την επιτροπή να εξετάσει σοβαρά την πλήρη αναθεώρηση των Διδακτορικών Σπουδών στο ΕΜΠ. Να εξετάσει την κατάργηση των υποτροφιών του ΕΛΚΕ και την αξιοποίηση αυτών των πόρων (και ακόμα περισσότερων) για την χρηματοδότηση των υποψηφίων διδακτόρων με συμβάσεις εργασίας 4 ετών, με option ανανέωσης υπό προϋποθέσεις μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής. Συμβάσεις που μισθολογικά να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και να εξασφαλίζουν την πλήρη ασφάλιση μας. Επιπλέον, η προκήρυξη θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων από τις σχολές να γίνεται μόνο όταν είναι εξασφαλισμένη επαρκής χρηματοδότηση για τουλάχιστον 4 έτη. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό και σύγχρονο που θα οδηγήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας των διδακτορικών στο ΕΜΠ, και όχι η κατανομή της «φτώχειας» των 625€/μήνα σε περισσότερους ΥΔ και για μικρότερο διάστημα. 

Οι δικές μας ανάγκες και οι ανάγκες για ουσιαστικό, σύγχρονο και ποιοτικό ερευνητικό έργο απαιτούν: 

  • Να αμειβόμαστε όλοι οι ΥΔ επαρκώς και σταθερά, αποκλειστικά με ευθύνη του ιδρύματος και του κράτους, για όσο διάστημα εκπονούμε τη διατριβή μας, ώστε να καλύπτουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας. 
  • Αύξηση του ύψους των αμοιβών και υποτροφιών των ΥΔ σε τουλάχιστον 1000€/μήνα καθαρά για όλο το χρονικό διάστημα της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 
  • Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των ΥΔ με ευθύνη του κράτους, η οποία να επεκτείνεται και στα προστατευόμενα από αυτούς μέλη των οικογενειών τους. Τα χρόνια του διδακτορικού να θεωρούνται συντάξιμα και να προσμετρώνται στην προϋπηρεσία. 
  • Όσοι ΥΔ εργαζόμαστε σε ερευνητικά προγράμματα, να μας προσλαμβάνει το ΕΜΠ με ΣΣΕ για όσο χρόνο εργαζόμαστε σε αυτά και να κατοχυρωθεί η απαλλαγή των αμοιβών μας από τον ΦΠΑ. 
  • Αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των εργαστηρίων, των αιθουσών και των γραφείων μας. 
  • Κατάργηση του σημερινού «επικουρικού διδακτικού έργου» ΥΔ και μεταπτυχιακών φοιτητών, που έρχεται να καλύψει τα διδακτικά κενά της αντιλαϊκής πολιτικής με στόχο να μην γίνουν προσλήψεις σε ειδικευμένο διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό.  

Απαιτούμε να αποσυρθεί το συγκεκριμένο σχέδιο αλλαγής του κανονισμού των υποτροφιών του ΕΛΚΕ και να μην συζητηθεί στην ΕΔΕΙΛ!