Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ – Ενάντια στις Διαγραφές Υποψηφίων Διδακτόρων στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής πριν ένα χρόνο περίπου τέθηκε για πρώτη φορά από τη διοίκηση θέμα διαγραφών των ΥΔ, οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα 9 έτη από την έναρξη την διδακτορικής τους διατριβής. Τα 9 έτη ορίζονται σαν όριο ολοκλήρωσης στον κανονισμό διδακτορικών σπουδών της Σχολής που ισχύει από το 2018. Με παρέμβαση του συλλόγου ΥΔ και μιας ομάδας ΥΔ, που απειλούνταν με διαγραφή, σε ΓΣ της Σχολής πέρυσι, απαιτήσαμε να μην διαγραφεί κανένας ΥΔ, που επιθυμεί να συνεχίσει την διδακτορική διατριβή του. Μετά από έντονη αντιπαράθεση, θέσαμε την πρόταση μας προς ψηφοφορία, αλλά η συνέλευση εν τέλει αποφάσισε να δοθεί ένας χρόνος παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου 2022.

Στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής, η διοίκηση επανέφερε αιφνιδιαστικά το θέμα και τελικά αποφάσισε ότι όποιος ΥΔ δεν έχει τελειώσει έως τις 31/8/2022, είτε θα διαγραφεί, είτε θα πρέπει να βγει σε «αναστολή» για λίγους μήνες και να τελειώσει μέσα σε αυτό το διάστημα. Αιτήματα και εισηγήσεις προς την Γενική Συνέλευση με διαφορετικό περιεχόμενο μπορούν να κατατεθούν, αλλά το πιθανότερο είναι να μην γίνουν δεκτά.

Είναι προφανές ότι η Γενική Συνέλευση και η Κοσμητεία είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε διαγραφές ΥΔ, ξεκινώντας από τις 31/8/2022. Ο λόγος για αυτή τους την επιμονή είναι η αρνητική επίδραση των ΥΔ που έχουν «καθυστερήσει» την ολοκλήρωση της διατριβής τους στις «αξιολογήσεις» της σχολής, που παίζουν όλο και σημαντικότερο ρόλο στην προσέλκυση πόρων και ερευνητικών προγραμμάτων, που είναι απαραίτητα για την επιβίωση της στα πλαίσια του «πανεπιστημίου επιχείρηση», το οποίο θα βρίσκει μόνο του τους πόρους για την λειτουργία του και ανάπτυξη του.

Υπογραμμίζουμε πως πολλοί ΥΔ αναγκάζονται να δουλεύουν εκτός ΕΜΠ κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής για να επιβιώσουν, καθώς η Σχολή και το ΕΜΠ δεν τους παρέχουν καμία οικονομική υποστήριξη. Επίσης, δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που ΥΔ για τον ίδιο λόγο εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα του ΕΜΠ, που δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της διατριβής τους, ούτε είναι σπάνια τα φαινόμενα χρόνιων καθυστερήσεων λόγω ελλείψεων σε υποδομές και εξοπλισμό. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ΥΔ να καθυστερούν την ολοκλήρωση της διατριβής τους λόγω ανωτέρας βίας. Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και το καλοκαίρι του 2021 το ΕΜΠ βρισκόταν λόγω της πανδημίας του Covid-19 σε καθεστώς εξ’ αποστάσεως λειτουργίας. Οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες διεξάγονταν εξ’ ολοκλήρου ή κατά τον μέγιστο βαθμό από απόσταση, επηρεάζοντας αρνητικά την πορεία εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών και την πορεία διεξαγωγής των ερευνητικών έργων, αλλά και επιβαρύνοντας σημαντικά τους ΥΔ για την προσαρμογή των μαθημάτων για εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Για όλους τους παραπάνω λόγους δηλώνουμε την ξεκάθαρη εναντίωση μας στις προθέσεις της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής να διαγράψει Υποψήφιους Διδάκτορες που θέλουν να συνεχίσουν την Διδακτορική τους Διατριβή.

Ως Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών ΕΜΠ, απαιτούμε: Καμία διαγραφή ΥΔ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του!