Σχετικά με την εξίσωση των αποφοίτων των Κολεγίων με τους διπλωματούχους μηχανικούς και την σχετική τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΥΔ) ΕΜΠ.

Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας των κολεγίων και των 3ετών Bachelor του εξωτερικού, με τα διπλώματα των ενιαίων 5ετών κύκλων σπουδών των μηχανικών, έρχεται σε συνέχεια της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Προωθήθηκε με το άρθρο 168 του νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα», το οποίο επιτάχυνε και αυτοματοποίησε την διαδικασία αναγνώρισης. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρόσφατη τροπολογία «Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας – Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010» που προβλέπει την αυτόματη και υποχρεωτική εγγραφή στον αντίστοιχο επαγγελματικό φορέα των αποφοίτων αυτών με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την συνήθη πλέον άκρως αντιδημοκρατική της πρακτική, πέρασε την τροπολογία καταθέτοντάς την εκπρόθεσμα, αιφνιδιαστικά και χωρίς οποιονδήποτε διάλογο, κάνοντας ένα ακόμη δώρο στα ιδιωτικά κολλέγια σε βάρος της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Η κυβέρνηση φαίνεται να επιδιώκει την άρση κατανομής επαγγελματικών δικαιωμάτων από τα επιμελητήρια (για να προσπεράσει τα κολλήματα που βάζουν οι εκάστοτε συντεχνίες) και να συγκεντρώνει τη δύναμη αυτή σε φορείς όπου ελέγχει καλύτερα (Α.Τ.Ε.Ε.Ν., Σ.Α.Ε.Π. κλπ). Ταυτόχρονα, είναι ξεκάθαρη η απαξίωση και η άρση λαϊκών κεκτημένων στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Η αναπτυξιακή στρατηγική που συνδέει τις αξιολογήσεις με τη χρηματοδότηση, αναγκάζει τα ιδρύματα να εμπεδώσουν πλήρως την αναδιάρθρωση, ειδάλλως θα υπολειτουργούν ή θα αναγκαστούν να αναζητήσουν χρήματα από κάποιον ιδιωτικό φορέα (βλ. ΕΜΠ ως συνιδρυτής τεχνοβλαστού), απαξιώνοντας περαιτέρω το δημόσιο-δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας ενισχύεται μέσω μεταφορών θεμελιωδών λειτουργιών του δημόσιου πανεπιστημίου, όπως η απονομή διπλώματος με ισάξια επαγγελματικά δικαιώματα (π.χ. απόφοιτος κολλεγίου Αρχιτεκτονικής θα εγγράφεται στο ΤΕΕ).

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εξισώνουν προγράμματα σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα προς τα κάτω και πλήττουν τα εργασιακά δικαιώματα των μισθωτών και οιονεί μισθωτών μηχανικών και τεχνικών. Στην ίδια κατεύθυνση του κατακερματισμού επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων επιδρούν οι καταρτίσεις, οι πιστοποιήσεις, τα ειδικά επαγγελματικά δικαιώματα, τα σχετικά μητρώα, ο πολλαπλασιασμός των πρακτικών ασκήσεων, κ.ά. Έχει ήδη διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά εργασίας, ένα πλήρως κατακερματισμένο πεδίο, τόσο κάθετα (απόφοιτοι ΑΕΙ, απόφοιτοι ΤΕΙ, απόφοιτοι κολεγίων, κ.ά.), όσο και οριζόντια (πολλαπλές νέες ειδικότητες μέσω της αναγνώρισης διαφορετικών κύκλων σπουδών του εξωτερικού). Οι διαφορετικές ταχύτητες και διαδικασίες πρόσβασης σε κατακερματισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, θα πλήξει τα δικαιώματα όλων όσων προσπαθούν να ζήσουν από την δουλειά τους στον κλάδο των μηχανικών/τεχνικών και απλά θα προσφέρει στις μεγάλες τεχνικές εταιρείες τον φθηνότερο εργαζόμενο με τα χαρακτηριστικά που θέλουν για το επιμέρους έργο που θέλουν, σε μια ελαστικοποιημένη και συγκεντροποιημένη αγορά εργασίας.

Απαραίτητος όρος της αντίστασης στο σκηνικό που διαμορφώνεται είναι η απειθαρχία στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και οι κινητοποιήσεις μηχανικών, τεχνικών και φοιτητών στην κατεύθυνση μιας ενιαίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα εξασφαλίζει την απαραίτητη για το επάγγελμά μας γνώση, με αποκλειστικά ενιαία 5ετή προγράμματα σπουδών χωρίς διασπάσεις σε κύκλους και τα οποία θα οδηγούν σε διπλώματα με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει την επίμαχη τροπολογία της τελευταίας στιγμής καθώς και όλα τα νομοθετήματα εξίσωσης των κολεγίων με τα διπλώματα των μηχανικών. Σε κάθε περίπτωση το ΤΕΕ, το Ε.Μ.Π. και όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα πρέπει να αρνηθούν να δεχτούν τη  εφαρμογή  της  συγκεκριμένης τροπολογίας. Αγωνιζόμαστε μαζί με τους συναδέλφους μας μηχανικούς κόντρα στα σχέδια που μας θέλουν φθηνούς και αναλώσιμους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα!