Σχετικά με το Επικουρικό Διδακτικό Έργο στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ

Σχετικά με το Επικουρικό Διδακτικό Έργο στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών – 5/1/2023

Κατόπιν της ανακοίνωσης της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών στις 14/12/2023 σχετικά με το επικουρικό διδακτικό έργο για το έτος 2024, διαπιστώσαμε ότι μια σειρά Υποψηφίων Διδακτόρων εργαζόμαστε χωρίς σύμβαση εδώ και 2 εξάμηνα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να υπογραφούν οι συμβάσεις του 2024.

Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αμοιβή των Υποψηφίων Διδακτόρων που έγιναν δεκτοί κατά το εαρινό εξάμηνο του 2023 ή κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024, παρόλο που συμμετέχουν κανονικά στο επικουρικό διδακτικό έργο από την αποδοχή τους μέχρι και σήμερα, αναλαμβάνοντας εργαστήρια, ασκήσεις, επιτηρήσεις κτλ. Η σχολή επιλέγει να μην ενημερώνει σχετικά με το ζήτημα τους Υποψήφιους Διδάκτορες και τους καλεί να συμμετάσχουν κανονικά στο επικουρικό διδακτικό έργο, ενώ δεν καλύπτονται από καμία σύμβαση.

Καλούμε τη Σχολή να διερευνήσει το ζήτημα και να μας ενημερώσει πως σκοπεύει να αποζημιώσει τους Υποψήφιους Διδάκτορες που προσέφεραν Επικουρικό Διδακτικό Έργο τα προηγούμενα εξάμηνα, ενώ βρίσκονταν εκτός σύμβασης. Επίσης, θα πρέπει η σχολή να διερευνήσει την δυνατότητα υπογραφής συμβάσεων για τους νέους Υποψήφιους Διδάκτορες, που γίνονται δεκτοί κατόπιν της υπογραφής της ετήσιας σύμβασης, διαφορετικά να μην τους καλεί να συμμετάσχουν στο επικουρικό διδακτικό έργο.

Είναι γνωστό σε όλους ότι βάσει της υπάρχουσας κατάστασης στις υποστελεχωμένες σχολές του ΕΜΠ, η λειτουργία των εργαστηρίων, η διεξαγωγή των εξετάσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων, ακόμη και μαθημάτων κορμού της σχολής, θα ήταν αδύνατη χωρίς τη συμμετοχή των Υποψηφίων Διδακτόρων του κάθε τομέα. Όσοι φοιτούν ή εργάζονται στο ίδρυμα γνωρίζουν πολύ καλά ότι, η μη συμβολή των Υποψηφίων Διδακτόρων, καθιστά σε πολλά επίπεδα την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας κάθε εξαμήνου εντελώς ανέφικτη.

  • Απαιτούμε να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα από πλευράς κοσμητείας, ώστε κανένας Υποψήφιος Διδάκτορας να μην εργάζεται αμισθί και μάλιστα σε μια περίοδο, που το κόστος ζωής μας έχει εκτοξευθεί, αλλά οι αμοιβές και οι υποτροφίες μας συνεχίζουν να είναι πενιχρές.
  • Οι συμβάσεις του 2024 να υπογραφούν άμεσα, καθώς η παροχή επικουρικού έργου από τους Υποψήφιους Διδάκτορες της σχολής έχει ήδη ξεκινήσει.
  • Η κοσμητεία οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την υπογραφή συμβάσεων που αφορούν το εαρινό εξάμηνο του 2023 και το χειμερινό εξάμηνο του 2023-2024 για τους Υποψήφιους Διδάκτορες που εργάστηκαν και δεν έχουν πληρωθεί, διότι έκαναν την εγγραφή τους στην αρχή των παραπάνω εξαμήνων.