Απόφαση του Συλλόγου για τις επιπτώσεις των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 στη χρονική διάρκεια και τη χρηματοδότηση της ερευνητικής διαδικασίας

Απόφαση του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ για τις επιπτώσεις των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας COVID-19 στη χρονική διάρκεια και τη χρηματοδότηση της ερευνητικής διαδικασίας

Από τον Μάρτιο του 2020, το Ε.Μ.Π. για περισσότερο από έναν χρόνο βρίσκεται λόγω της πανδημίας του Covid-19 σε κατάσταση ειδικών συνθηκών. Οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και εργαστηριακές δραστηριότητες διεξάγονται εξ’ ολοκλήρου ή κατά τον μέγιστο βαθμό από απόσταση, επηρεάζοντας άμεσα και έμμεσα την πορεία εκπόνησης των Διδακτορικών Διατριβών και την πορεία διεξαγωγής των ερευνητικών έργων.

Συγκεκριμένα, οι έκτακτες συνθήκες δημιουργούν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις ή και αδυναμία στη διεξαγωγή πειραμάτων και στη λήψη μετρήσεων που απαιτούν εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα ή συνεπικουρία άλλων συναδέλφων και μελών του προσωπικού των εργαστηρίων. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη, και υπάρχουν περιορισμοί σε αίθουσες κοινόχρηστων Η/Υ και αναγνωστηρίων του ιδρύματος. Η αναστολή τελετών, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση.

Ταυτόχρονα προκύπτουν ζητήματα έκτακτης φύσης, που απαιτούν επισκευές στις υποδομές του ΕΜΠ (π.χ. δίκτυο δεδομένων ή σε διακομιστές σε εργαστήρια) ή εργασίες συντήρησης, τα οποία λόγω των περιορισμών καθυστερούν να αντιμετωπιστούν και δημιουργούν περαιτέρω καθυστερήσεις συνολικά στην απρόσκοπτη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας. 

Οι τηλεδιασκέψεις έχουν συνήθως προκαθορισμένη διάρκεια, δυσκολίες στην επικοινωνία και πολλαπλούς περιορισμούς ως προς την ουσιαστική και αποτελεσματική επικοινωνία με τους επιβλέποντες και τους συνεργάτες, που θα υπήρχε εάν η επικοινωνία γινόταν δια ζώσης, με φυσική παρουσία στους χώρους των εργαστηρίων.

Επισημαίνουμε ότι η διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας στο οικιακό-οικογενειακό περιβάλλον συχνά υπολείπεται σε πόρους, όπως η ύπαρξη κατάλληλης θέσης εργασίας, η ύπαρξη απαιτούμενης υπολογιστικής ισχύος, η πρόσβαση σε απαιτούμενα περιφερειακά (π.χ. οθόνες καλής ποιότητας, εκτυπωτές, σαρωτές κτλ.) ή η πρόσβαση σε σταθερή και υψηλής ταχύτητας γραμμή στο Διαδίκτυο. Η οικιακή πρόσβαση στο διαδίκτυο γίνεται συχνά ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας που μπορεί να τηλε-εργάζονται, να τηλε-εκπαιδεύονται ή να ψυχαγωγούνται.   

Πολλοί από εμάς, εργαζόμαστε παράλληλα και εκτός του ΕΜΠ υπό το καθεστώς της τηλε-εργασίας, το οποίο έχει επιφέρει μεγαλύτερο φόρτο που ξεφεύγει πολύ πέραν του συγκεκριμένου ωραρίου, με αποτέλεσμα να περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό η εξεύρεση ποιοτικού χρόνου για άλλες δραστηριότητες, όπως ψυχαγωγία και άθληση. Πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν και σε μαθήματα και ανέλαβαν μεγάλο βάρος με μεγάλη χρονική πίεση ώστε το ΕΜΠ να ανταποκριθεί στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης, διατηρώντας όσο το δυνατόν υψηλότερο επίπεδο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Είναι γεγονός ότι η πανδημία αποτελεί κατάσταση «ανωτέρας βίας» (force majeure), δηλαδή απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, που εμποδίζει ρητά και βεβαιωμένα να ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις, και δεν μπορεί να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

Έχοντας υπόψη ότι ήδη κατατίθενται και εγκρίνονται αιτήματα για παράταση του χρόνου υλοποίησης α) σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (ΕΣΠΑ, Interreg, Horizon), σύμφωνα και με την σχετική ΠΝΠ (ΦΕΚ 68 Α/20.3.2020, άρθρα 15 και 60), β) απόφαση του ΙΚΥ για παράταση της υποβολής των τελικών παραδοτέων στα πλαίσια του 2ου Κύκλου διδακτορικών υποτροφιών,

Ως Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών ΕΜΠ, αιτούμαστε:

  • Καμία διαγραφή ΥΔ χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του. Οριζόντια επέκταση της προβλεπόμενης διάρκειας των Διδακτορικών  Διατριβών για διάστημα ίσο με εκείνο που το Ε.Μ.Π. (θα) λειτουργεί σε ειδικές συνθήκες.
  • Επέκταση της διάρκειας των υποτροφιών του ΕΛΚΕ, για διάστημα ίσο με εκείνο όπου το Ε.Μ.Π. (θα) λειτουργεί σε ειδικές συνθήκες.
  • Με ευθύνη του ΕΛΚΕ και του ΕΠΙΣΕΥ, κατάθεση αιτημάτων για επέκταση της χρηματοδότησης καθώς και των χρονικών ορίων για την υποβολή παραδοτέων σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος.

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ