Απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Σπουδαστών (ΥΔ) ΕΜΠ σχετικά με την καθυστέρηση υπογραφής συμβάσεων για το επικουρικό διδακτικό έργο για το έτος 2023

Ο Σύλλογος των Υποψηφίων Διδακτόρων του ΕΜΠ καταδικάζει το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα 9/3/2023 εκκρεμεί η υπογραφή των συμβάσεων μας για το Επικουρικό Διδακτικό Έργο του 2023. Από την αρχή του έτους πραγματοποιούμε κανονικά τα εργαστήρια, τις ασκήσεις στην τάξη και την υποστήριξη διπλωματικών εργασιών και συμμετείχαμε στις επιτηρήσεις της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, χωρίς να καλυπτόμαστε από καμία σύμβαση όπως προβλέπεται από το ΦΕΚ 6559/τ. Β’/21-12-2022 και όλα τα αντίστοιχα ΦΕΚ των προηγούμενων ετών.  

Για μια ακόμα χρονιά δεν έχει γίνει εγκαίρως η προκήρυξη των θέσεων μας για το επικουρικό διδακτικό έργο, αυτή τη φορά επειδή δεν εκδόθηκε έγκαιρα η σχετική ΚΥΑ από το υπουργείο παιδείας, η οποία ήταν γνωστό πως έληγε στο τέλος του 2022. Συγκεκριμένα η ΚΥΑ δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 21-12-2022. Το πρόβλημα έχει διογκωθεί ακόμα περισσότερο, διότι μέχρι και σήμερα 9/3/2023 δεν έχει ακόμα εγκριθεί ο τακτικός προϋπολογισμός του ΕΜΠ από το υπουργείο. Η έγκριση του είναι προϋπόθεση για την προκήρυξη των θέσεων και την υπογραφή των συμβάσεων για το επικουρικό διδακτικό έργο. 

Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο και πριν δύο χρόνια, όταν έληξε η προηγούμενη τριετής ΚΥΑ και, επιπλέον, είναι πλέον ο κανόνας το ίδρυμα να μην έχει εγκεκριμένο ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό μέχρι και τον Μάρτη. Εν ολίγοις, κάθε χρόνο παρουσιάζονται αντίστοιχα προβλήματα, γιατί το ΕΜΠ και το υπουργείο παιδείας πρακτικά αδιαφορούν για το επικουρικό διδακτικό έργο των Υποψηφίων Διδακτόρων και δεν θεσπίζουν μία διαδικασία που να μην ενέχει τα τωρινά προβλήματα, ούτε βέβαια κάνουν έγκαιρα τις απαραίτητες ενέργειες, όπως την έκδοση της ΚΥΑ ή την ψήφιση και έγκριση του προϋπολογισμού του ιδρύματος στην αρχή του έτους. Γενικότερα, η έλλειψη κανονισμού και επαρκούς οργάνωσης σχετικά με το επικουρικό διδακτικό έργο, τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος, όσο και σε επίπεδο Σχολών, έχει ως αποτέλεσμα κάθε εαρινό εξάμηνο οι συμβάσεις μας να υπογράφονται καθυστερημένα και με μειώσεις, ενώ επειδή το χειμερινό εξάμηνο χωρίζεται σε 2 ημερολογιακά έτη, είναι κανόνας να υπογράφουμε ελλιπείς χειμερινές συμβάσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος ημερολογιακού έτους, καθώς μόνο αυτό το διάστημα καλύπτει ο τρέχων ετήσιος τακτικός προϋπολογισμός του ιδρύματος. 

Η χρόνια υποχρηματοδότηση των ΑΕΙ έχει ως αποτέλεσμα τεράστια κενά σε μόνιμο διδακτικό προσωπικό, τα οποία καλύπτονται σε μεγάλο μέρος μέσω της παροχής επικουρικού διδακτικού έργου από τους ΥΔ του ιδρύματος. Το συγκεκριμένο ζήτημα έρχεται να προστεθεί στις παθογένειες που υπάρχουν στο ισχύον καθεστώς του επικουρικού, όπως τη μη κατοχύρωση των ωρών εργασίας, το εξευτελιστικό ωρομίσθιο των 8 ευρώ μεικτά, την απουσία αμοιβής και ασφάλισης για τον χρόνο προετοιμασίας των εργαστηριακών ασκήσεων, των ασκήσεων για την τάξη και των εργασιών καθώς και της υποστήριξης διπλωματικών εργασιών, συχνά άσχετων με το αντικείμενο της διατριβής μας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις άλλωστε, που στο ίδιο το ΕΜΠ γίνεται κατάχρηση των συμβάσεων επικουρικού έργου και οι ΥΔ αναλαμβάνουν μέχρι και αυτοδύναμη διδασκαλία, χωρίς φυσικά αυτό να αμείβεται και να αναγνωρίζεται! Είναι γεγονός, επίσης, ότι πολλοί ΥΔ, που παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο, είναι απλήρωτοι και εκτός σύμβασης, ενώ οι πραγματικές ώρες, που αφιερώνουν για το επικουρικό διδακτικό έργο δεν ανταποκρίνονται στις ώρες που προδιαγράφονται από τις συμβάσεις και δεν καταγράφονται πουθενά. 

Απαιτούμε: 

  • Να υπογραφούν τώρα οι συμβάσεις για το επικουρικό διδακτικό έργο χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση! 
  • Αν δεν μπορούμε να καλυφθούμε τώρα από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΜΠ, να εκδοθεί άμεσα κονδύλι από τον ΕΛΚΕ για την μέχρι σήμερα αποζημίωση μας και για την κάλυψη μας μέχρι την υπογραφή των τελικών συμβάσεων επικουρικού διδακτικού έργου για το 2023! 
  • Ενιαίο κανονισμό παροχής επικουρικού για όλες τις Σχολές του ΕΜΠ με σαφείς οδηγίες και χρονοδιάγραμμα που θα εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχουν περίοδοι που δεν θα  καλυπτόμαστε από συμβάσεις. 
  • Αξιοπρεπείς αμοιβές, όπως αρμόζει σε διδασκαλία ή εργαστηριακή επίβλεψη πανεπιστημιακού επιπέδου, χωρίς προϋποθέσεις για περισσότερες ώρες επικούρησης. Η απασχόληση με ωρομίσθιο 8€ μικτά είναι κοροϊδία προς τους νέους επιστήμονες. Οποιοδήποτε ωρομίσθιο κάτω από τα 20€ καθαρά, δεν ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα. Άλλωστε υπάρχει παλαιότερη απόφαση συγκλήτου που ορίζει ότι για κάθε ώρα εργαστηρίου πρέπει να πληρωνόμαστε 8€/ώρα για την προετοιμασία και την εξέταση συν 8€/ώρα για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου και επιπλέον άλλα 8€ ανά δύο ώρες επικουρικής εργασίας για κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών.  
  • Αναγνώρισή του επικουρικού διδακτικού έργου ως διδακτική προϋπηρεσία. 
  • Να μην απασχολείται κανένας ΥΔ χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. 
  • Να μην εξαναγκάζεται κανένας ΥΔ να παρέχει αμισθί επικουρικό έργο και να μην αποκλείονται οι ΥΔ από αμοιβές επικουρικού έργου σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αμείβονται για την εργασία τους (μπλοκάκι, υποτροφία, κλπ.). 
  • Η παρουσία του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ/ΕΔΙΠ είναι απαραίτητη στο εργαστήριο κατά τη διεξαγωγή της εργαστηριακής άσκησης και στην αίθουσα κατά την διεξαγωγή των ασκήσεων, τουλάχιστον κατά τις πρώτες ώρες, με στόχο την εκπαίδευση του Υποψήφιου Διδάκτορα στην διδασκαλία. Το επικουρικό διδακτικό έργο δεν μπορεί να μετατρέπεται σε αυτοδύναμο.