Σχετικά με την μη πρόσκληση εκπροσώπων των συλλόγων στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΙΛ (1/7/2021)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΥΔ) ΕΜΠ

Σχετικά με την μη πρόσκληση εκπροσώπων στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΙΛ

Κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Ιούνιο έχουν πραγματοποιηθεί τρεις τακτικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (ΕΔΕΙΛ), οι οποίες έχουν γίνει χωρίς την πρόσκληση εκπροσώπων των συλλόγων του ΕΜΠ. Η αιτιολόγηση της επιτροπής για αυτή την απόφαση είναι η ύπαρξη στην ημερήσια διάταξη του θέματος “Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών”, το οποίο σύμφωνα με την ΕΔΕΙΛ περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να αποκαλυφθούν μόνο σε μέλη της ΕΔΕΙΛ.

Σαν Σύλλογος διαφωνούμε κάθετα με την πρακτική του αποκλεισμού των αντιπροσώπων των Συλλόγων από τις συνεδριάσεις της επιτροπής, στις οποίες πολλές φορές συζητιούνται θέματα, που αφορούν τους συνάδελφους, όπως για παράδειγμα ζητήματα σχετικά με τις υποτροφίες του ΕΛΚΕ. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να επιλεγεί το θέμα αυτό να συζητηθεί σε ξεχωριστή συνεδρίαση όντας το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να γίνει το όχημα για την εσαεί απομάκρυνση των εκπροσώπων των Συλλόγων, για να γίνονται εν κρυπτώ πλέον οι συνεδριάσεις και ενώ ο ΕΛΚΕ από τη μία χρηματοδοτεί όλο και περισσότερες λειτουργίες του ΕΜΠ και από την άλλη έχει αναβαθμίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, λειτουργώντας ως το κέντρο επενδύσεων του ΕΜΠ. Άλλωστε, αυτό αντιβαίνει και στον ίδιο τον κανονισμό του ΕΛΚΕ που ρητά αναφέρει την συμμετοχή προσκεκλημένων στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΙΛ. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, από την πλευρά της ΕΔΕΙΛ δεν υπήρξε καμία απάντηση σχετικά με τα πρακτικά για τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν συζητηθεί σε αυτές τις τρεις συνεδριάσεις.

Απαιτούμε:

  • Την πρόσκλησή των ορισμένων εκπροσώπων των Συλλόγων κανονικά από την επόμενη συνεδρίαση της ΕΔΕΙΛ.
  • Την ενημέρωσή μας για όλα τα θέματα που έχουνε συζητηθεί.